Wat is DD?


Wat is Deventer Dubbeltje? 

Deventer Dubbeltje ondersteunt en begeleidt gezinnen met (jonge) inwonende kinderen die buiten hun schuld om in de problemen zijn gekomen, door bijvoorbeeld ziekte, zorg, scheiding of ontslag. Gezinnen/personen die gemotiveerd zijn een betere leefomgeving voor zichzelf, hun gezin en hun kinderen te creëren.

DD biedt professionele juridische, financiële, psychische en fysieke ondersteuning op het gebied van werk, opvoeding, wonen en gezondheid. Zij opent haar netwerk aan de gezinnen om duurzaam in onze maatschappij te (blijven)  

 

functioneren. DD maakt inzichtelijk welke problematiek er speelt in gezinnen binnen de gemeente Deventer en probeert waar mogelijk de reeds beschikbare ondersteuning te optimaliseren voor deze gezinnen.

DD is een samenwerkend netwerk van professionals, bedrijven en vrijwilligers die allemaal hart hebben voor Deventer. Sommige bedrijven ondersteunen in financiële zin, weer andere bedrijven bieden hun diensten aan. Bij de partners kun je zien wie betrokken zijn bij dit initiatief.