Voor wie is DD?


Deventer Dubbeltje ondersteunt en begeleidt gezinnen met (jonge) inwonende kinderen die buiten hun schuld om in de problemen zijn gekomen, door bijvoorbeeld ziekte, zorg, scheiding of ontslag. Gezinnen/personen die gemotiveerd zijn een betere leefomgeving voor zichzelf, hun gezin en hun kinderen te creëren.

Ieder mens komt weleens op een punt dat het leven niet vanzelf loopt, dat het moeite kost jezelf staande te houden. Juist dan kan je wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom is DD opgericht. Noem het Noaberschap, noem het betrokkenheid. Wij geloven in samen leven, samen doen. Samen leven betekent leven in verbinding. En verbinden is geven en nemen van aandacht, energie en soms een helpende hand.

DD is een samenwerkend netwerk van professionals, bedrijven en vrijwilligers die allemaal hart hebben voor Deventer. Sommige bedrijven ondersteunen in financiële zin, weer andere bedrijven bieden hun diensten aan. Bij de partners kun je zien wie betrokken zijn bij dit initiatief.

Ken jij of ben jij iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Meld je dan nu aan. Zodra wij je aanmelding hebben ontvangen, bespreken we binnen onze maandelijkse bestuursvergadering of en hoe wij je zouden kunnen ondersteunen. Uiteraard krijg je hiervan bericht. Als blijkt dat DD jou een steuntje in de rug kan bieden nemen we contact met je op om vervolgstappen te bespreken. Alle inzendingen worden discreet in behandeling genomen. Gegevens worden niet doorgespeeld aan derden, tenzij na overleg en toestemming.